Správa sítí a serverů

Správa počítačových sítí

Malým a středním firmám (SMB) se příliš nevyplatí zaměstnávat vlastního správce sítě nebo dokonce celé oddělení informačních technologií. Proto je mnohem výhodnější využívat outsourcing IT, tzn. využívat služeb externího správce sítě, případně kompletně vše delegovat na specializovanou outsourcingovou firmu.

Jedním z hlavních cílů outsourcingu je dosažení úspory nákladů. Dalším důležitým cílem může být cíl finanční, a to restrukturalizace nákladů, kde se změní poměr fixních a variabilních nákladů.

Co nabízíme jako outsourcing IT a správa sítí

  • správu hardwaru ( osobních počítačů, notebooků, tiskáren, aktivních i pasivních síťových prvků )
  • správu systému ( nastavení uživatelských práv, zálohování dat, databáze, zabezpečení sítě )
  • správu souborových a poštovních serverů ( Microsoft a Linux/Unix )
  • kompletní servis hardwaru a správu softwaru
  • administraci a dálkovou správu
  • vypracování strategie rozvoje IS/IT
  • softwarový audit
  • telefonickou podporu hotline
  • zaškolení zaměstnanců